menu

Webový portál EKLEKTIK turnajů v čechách a na slovenku. Software pro generování on-line výsledků EKLEKTIKů a zobrazení na Vašem webu.

eklektik, golfový turnaj, golferis, výsledky turnaje, golf

GOLFOVÝ EKLEKTIK

Jak v golfu funguje EKLEKTIK ?

EKLEKTIK neboli eklektický turnaj je několikakolový turnaj, jehož výsledkem je jedna výsledná skórkarta. Golfisté srovnávají své zápisy se skórem po každém kole a vybírají pro tato kola nejnižší skórem na každou jamku. To je jejich eklektické skóre. Eklektický turnaj se také nazývá ringovým turnajem a poslední 18-jamkové skóre na konci eklektiku se často nazývá golfistovo “ringové kolo” nebo “ringové skóre”. Eklektický turnaj může být samostatnou událostí, která probíhá několik po sobě jdoucích dní. Běžnější je bonusový zápas, který se odehrává současně v delším časovém úseku s jinými, nesouvisejícími turnaji.

EKLEKTIK funguje následujícím způsobem:

  • každý golfista hraje X počtu kol
  • na konci těchto X kol každý golfista srovná své skóre na každou jamku
  • nejnižší skóre na každé jamce je zaznamenáno pro EKLEKTIK, čímž tvoří jednu 18-ti jamkovou skórekartu

Příklad: Jamka č.1 je PAR 5. Řekněme, že je EKLEKTIK složen ze tří kol. V prvním kole má golfista skóre 6 (bogey) na jamce č. 1, ve druhém kole skóre 7 (double bogey) na jamce 1, ve třetím kole skóre 4 (birdie) na jamce 1. Nejnižší z těchto tří kol je skóre 4 (birdie), takže 4 (birdie) je EKLEKTICKÉ skóre jamky č. 1.

Golfista porovná skóre na každé jamce v každém kole EKLEKTIKU, vybere nejnižší skóre na jamku a to je jeho zápis eklektického skóre.

EKLEKTIK obvykle probíhá současně s několika dalšími událostmi

Co tím myslíme? Eklektický turnaj obvykle není samostatnou událostí. Promotér golfového tour (obvykle) neoznámí “OK, bude třídenní turnaj, ale o vítězi rozhodne eklektické skóre”. Někdy ano!

Ale obvykle ne.

Častěji EKLEKTIK probíhá paralelně celou sezónou nebo na vybraných turnajích sezóny.

Řekněme, že golfový promotér oznámí rozvrh turnajů, který se skládá z osmi turnajů. Vedle toho nabízí promotér hráčům také možnost EKLEKTIKu, který poběží na všech 8 turnajích. V tomto případě sestává EKLEKTIK z osmi kol hraných po dobu několika týdnů (nebo tolika kol, kolik se hraje po dobu osmi turnajů).

 

Interaktivní mapa resortů

 

Informační systém GolferIS

systém pro generování on-line výsledků EKLEKTIKu

Odkaz na www.golferis.cz a popis funkcí pro generování eklektiku.

 

 

Spolupráce

Hrajete u Vás v resortu EKLEKTIK a nejste uvedení na tomto webu ? Počítáte EKLEKTIK ručně ?

Kontaktujte nás a rádi Vás zveřejníme na tomto webu a ukážeme Vám jak EKLEKTIK automatizovat a generovat on-line výsledky na Váš web.
Rádi Vám představíme všechny naše služby, které se Vám budou jistě líbit.

 

 
 
contact form